Devadasi- An Adaptation of La Bayadere - August 10

Kalalaya Indian Performing Arts

 Cast 

Cast Members (in order of appearance)  
Nallika the Devadasi  
Madhavi Subramaniam  
Sanu the Warrior  
Melanie Narkunan  
Head Priest  
Aarthi Karthic  
King  
Esha Reddy  
Tiger  
Smruthi Shashidhar  
Princess Garvita  
Sanskruti Astekar  
Agalya  
Yamuna Pillai  
Village Goddess  
Aakruthi Karthic  
Ensemble Dancers  
Eliza Abdul
Mitha Ananth
Manasa Baskar
Sai Pushpa Kondapaneni
Sreeharshini Kundurthi
Shivani Modadugu
Amrutha Mummidi
Meera Narkunan
Sonia Rao
Priya Sarlashkar
Sanjeevini Shashidhar
Ittiyanam Tomichan
Shloka Valavalkar
Folk Dancers  
Hena Abdul
Kashvi Asokan
Shaivi Asokan
Sahana Babu
Vedasri Bodanapu
Aventhi Dharani
Akshara Gurrala
Anvi Jakatimath
SriTanvi Kota
Saanvi Madishetty
Anjali Mondi
Advika Shankar
 

Page 3 of 14